GENEALOGIA RODU PANKOWSKICH
WIELE POKOLEŃ, NIEROZEWALNE WIĘZY

Pamiątki pochodzące z tamtych okresów

Ilu jest mężczyzn noszących nazwisko Pankowski ? W jakich powiatach mieszkają ? Ile jest kobiet noszących nazwisko Pankowska i w jakich powiatach mieszkają ? Tu właśnie się tego dowiesz !!!

Tu będę zamieszczał artykuły pisane lub zamieszczane w prasie

Tu będę zamieszczał widok odznaczeń i odznak nadanych członkom naszego rodu