Ważne wydarzenie
Ważne wydarzenie

W dniu 10.05.2008 r.wychodzi za mąż Zuzanna Taida Pankowska – córka Jerzego Zbigniewa, za Adama Stankiewicza. Ślub odbędzie się w Lubinie.