Skąd nasz ród

Na podstawie „ Rodzina – herbarz szlachty polskiej „ opracowany przez Seweryna Hrabiego Uruskiego tom XIII wydany w Warszawie w 1916 roku ; PANKOWSKI herbu Gozdawa odm. Odmiana herbu – tarcza na ukos od prawej ku lewej stronie przedzielona, górna część czerwona, dolna srebrna, na niej herb Gozdawa, na części czerwonej srebrna, na srebrnej czerwona; w koronie skrzydło orle barkiem w prawo przedzielone na ukos, w kolorach jak na tarczy i na nim herb Gozdawa, jak na tarczy. Ten herb ze szlachectwem galicyjskim i przydomkiem PANEK ( Von PANKI ) otrzymał Paweł-Stanisław w 1786 roku. Nadał to szlachectwo N. Ces. Józef II. Powołując się na „ Nobilitacje w Galicji w latach 1772-1918 „ Sławomira Górzyńskiego wydanego w Warszawie 1997 r. „ Pańkowski von Pańki Na tarczy dwudzielnej w skos srebrno-czerwonej, lilia czerwono-srebrna. W klejnocie na skrzydle orlim srebrno-czerwonym w skos lilia jak na tarczy. Labry czerwone podbite srebrem. Paweł Stanisław Pańkowski von Pańki ( ur. W 1766 r.), komisarz i plenipotent majątku Joanny Kurdwanowskiej, nobilitowany 7 XI 1787 r. Legitymację w Galicji przeprowadził 11 II 1788 r. Pierwotnie starając się o legitymację, przedstawił zapewne niewystarczające materiały, gdyż Gubernium choć przyznało, iż jest z pochodzenia szlachcicem, uznało, że musi starać się o nowe szlachectwo i nowy herb. Wraz z nobilitacją otrzymał herb zbliżony do rodzinnej Gozdawy. „

Przypuszczenia

Druga alternatywa:

Znowu powołując się na „ Rodzina – Herbarz Szlachty polskiej „ Seweryna hrabiego Uruskiego: „Pankowski herbu Janina. Stara małopolska rodzina, pisano ją także Pankowa; wzięła nazwisko od wsi Pankowice. Wojtko i Jaśko 1394-1398 r. Stanisław z przydomkiem Świder 1440 r. Cytowany w aktach krakowskich. Mikołaj, podsędek sandomierski 1451 r. Krzysztof z Pankowic 1598 r. Żonaty z Krystyną Karnicką. Paweł, dziedzic dóbr Radostowo, w województwie bełskim 1680 r. Wojciech, cześnik mielnicki 1717 r. Michał, chorąży 1789 r., porucznik 1790 r. Wojsk koronnych. Wawrzyniec, syn Adama,1800 r. Żonaty z Anielą Krakowicką, miał córkę Palaszkę i synów : Józefa, Tomasza i Wawrzyńca. Według przekazów rodzinnych było dwóch braci( jeden z nich to prawdopodobnie Filip Jakub – pochowany w Pakości )którzy mieli majątki na Litwie, ale za aktywny udział w Powstaniu Listopadowym car zabrał im ziemię i musieli uciekać z Litwy. Jeden uciekł do Galicji a drugi do Wielkopolski. (ta wiadomość uzyskałem do Mariusza Pankowskiego z Bydgoszczy). My wywodzimy się z tej linii wielkopolskiej.