Pytanie?!
Pytanie?!

Ewa Maria Olszewska Jeszcze ja noszę nazwisko Pankowska – Olszewska. Czy jesteśmy spokrewnieni? 
 chętnie porozmawiam.

Proszę o kontakt z osobami które mogły mi pomóc w odpowiedzi na tak zadane pytanie