Stefan Pankowski

Witam. Obejrzałem stronę rodzinną. Gratuluję. Ja od kilku lat też zbieram informacje o naszej rodzinie [akty urodzenia, śluby, zgony, itd.] z zamiarem opracowania tego po przejściu na emeryturę. Zebrałem kilkaset nazwisk. Niektóre grupy nazwisk stanowią swoiste wyspy, których nie udaje mi się na tym etapie połączyć. Ale być może mam część większej całości i da się ustalić powiązanie z Pana opracowaniem. Mój najstarszy przodek Paweł który urodził się ok. 1759 w parafii Rypin. Zmarł w 1819r.[ mam akt zgonu] Jego syn Antoni  ur. się w 1791r. zm. w 1856r.-w par. Gójsk. Jego syn Jan ur. się 24.06.1824 w Mariankach. Jego syn Franciszek ur. się w 1861r. w Łazach parafia Gójsk, zm. 18.10.1898r w Zambrzycy. Jego syn Marian ur. sie w 1890r. w Zambrzycy, zm. 24.04.1971r. na Mleczówce, par. Syberia. Mój ojciec Mieczysław ur. się 10.02.1925r. na Mleczówce. Żyje. Z oczywistych powodów pominąłem bogate  linie boczne. Pozdrawiam. Stefan Pankowski