Jerzy Pankowski

Poszukujemy krewnych Jadwigi Pankowskiej ur.02.10.1901,zm.17.07.1971 pochowana na Cm.w Pakości.

 • Poszukujemy opiekunów grobowca Piwowar Pankowskich w Inowrocławiu,
 • Poszukujemy opiekunów Grobowca Pankowskich w Pakości.
 • Poszukujemy krewnych Adrianka Pankowskiego ur.30.01.1984, zm.28.04.1984 pochowany na Cm.w Pakości
 • Poszukujemy krewnych Anny Pankowskiej ur.20.09.1954 zm.24.09.1969 pochowana na Cm. w Pakości
 • Poszukujemy krewnych Bolesława Pankowskiego ur.26.04.1938 zm.25.11.1999 pochowany na Cm.w Pakości
 • Poszukujemy krewnych Joanny Pankowskiej z d.Chudzicka ur,27.03.1908 zm.04.04.1984 orazSylwestra Pankowskiego ur.30.12.1907 zm.20.11.1986
 • Poszukujemy krewnych Teofila Pankowskiego ur.28.03.1918 zm.03.02.1999 pochowany na Cm w Ryszewku
 • Poszukujemy krewnych Cecyli Pankowskiej zm.1934 oraz Julianny Świtalskiej z d.Pankowskazm.03.07.1966
 • Poszukujemy krewnych Józefa Pankowskiego ur.02.03.1902 zm.07.07.1969 oraz Stanisławy Pankowskiej ur.28.03.1905 zm.27.06.1983

 

Brakuje nam następujących informacji:

 1. Dokładnej daty i miejsca urodzenia Filipa Jakuba Pankowskiego oraz imion jego rodziców.
 2. Daty i miejsca urodzenia Katarzyny Pankowskiej z domu Sędecka oraz nazwiska panieńskiego jej matki.
 3. Daty i miejsca urodzenia Szczepana Pankowskiego oraz miejsca  jego pochowku.
 4. Daty i miejsca urodzenia Wojciecha Pankowskiego oraz miejsca jego pochówku.
 5. Czy były inne dzieci Filipa i Katarzyny oprócz Szczepana, Wojciecha i Antoniego?
 6. Daty ślubu Filipa i Katarzyny.
 7. Dokładnej daty i miejsca urodzenia oraz  daty zgonu i miejsca pochówku  Franciszka Pankowskiego.
 8. Daty i miejsca urodzenia Franciszki Pankowskiej z domu Wilhelm oraz nazwiska panieńskiego jej matki..
 9. Dat urodzenia i zgonu, imion rodziców, nazwiska panieńskiego matki żony Alberta PankowskiegoEleonory Pankowskiej z d.Helerówna
 10. Daty zgonu i miejsca pochowku Marianny Alberty Pankowskiej.
 11. Daty urodzenia Tomasza Pankowskiego.
 12. Daty zgonu i miejsca pochówku Joanny Antoniny Pankowskiej.
 13. Daty i miejsca pochowku Konstancji Pankowskiej z d. Rogalińska.
 14. Daty ślubu Ludwika Cezarego i Bronisławy Pankowskich.
 15. Daty ślubu , daty i miejsca urodzenia , imię i nazwisko panieńskie matki, Marii Pankowskiej z domu Weigt
 16. Daty zgonu Michała Nikodema Pankowskiego.
 17. Daty urodzenia Edmundy Stanisławy Bernackiej z d. Pankowska
 18. Daty  zgonu i miejsca pochówku  Reginy Marii Feigel z domu Pankowska
 19. Daty  zgonu i miejsca pochówku  Jana Adama Pankowskiego.
 20. Daty  zgonu i miejsca pochówku Michaliny Jadwigi Wiśniowieckiej z domu Pankowska.
 21. Nazwy zakonu, daty zgonu i miejsca pochówku  Marianny Anny Pankowskiej – siostra Serwita.
 22. Brakuje daty ślubu Prowidencji Pankowskiej z domu Palędzka.
 23. Brak daty i miejsca urodzenia, daty zgonu i miejsca pochówku Jadwigi Pankowskiej z domu Kalacińska.
 24. Brak danych dot. daty zgonu i miejsca pochówku  Aleksandry Mieczysławy Pankowskiej.