Bartosz Pankowski

Moja rodzina co najmniej od lat 50″ XX w. mieszkała we wsi Chocianowice pod Łodzią (obecnie dzielnica Łodzi). Z tamtej strony rodziny Ciotka jedynie spisała drzewo do połowy XIX w., bez podania dalszych informacji. Ja nie miałem czasu się tym zająć, ale zbieram się do tego – muszę uporządkować zdjęcia, których jest mnóstwo. Na razie odtwarzam drzewo ze strony matki. Z tym herbem Gozdawa to podejrzana sprawa. Herbarz z początku XX w. może nie być miarodajny. Poza tym nadany w ten sposób herb i tytuł hrabiowski to żadna słąwa, a wręcz wstyd (bo niby za co nadawały tytuły i herby władze zaborcze tudzież Stanisław August?) Sama Gozdawa to bardzo stary, średniowieczny herb – rody legitymujące się nim musiały wyrazić zgodę na przyjęcie go przez inną rodzinę. Bardziej prawdopodobny wydaje mi się wariant z Janiną. Nazwisko pochodzi raczej właśnie od nazwy miejscowej, a nie od przydomku Panek – podobne przypadki można mnożyć: Kurozwęki – Kurozwęccy; Szydłowiec – Szydłowieccy; Tarnów – Tarnowscy. Bartosz Pankowski