Andrzej Skrzypiński

1978 (Dziennik Poznański) 1871
Antoni Pankowski zmarł wczoraj, mając lat 60. Eksp. do parafialnego kościoła. Żona i dzieci.       Pakość, 8 grudnia (nr 283)
5724 (Dziennik Poznański) 1886
Piotr Pankowski dnia 13.V.1886 zmarł w Warszawie. Informuje A. Krzyżanowski, (teść) (nr 110)
5714 (Dziennik Poznański) 1886

Gazety > XIX wiek > Część 1
7003 (Dziennik Poznański) 1890
Córki Helenka w 6 r. i Zosia w 2 r. + dziś. Ludwik i Bron. z Arndtów Pankowscy, Inowr. 17/III. (nr 65)

Takiego e-maila otrzymałem dzięki uprzejmości Andrzeja Skrzypińskiego z Konina – Dziekuję