GENEALOGIA RODU PANKOWSKICH
WIELE POKOLEŃ, NIEROZEWALNE WIĘZY

Te zapiski zostały odnalezione bardzo niedawno przez jego córkę Izabelę Pankowską

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Te zapiski pozwoliły dowiedzieć się dużo faktów z przeszłości – ale Henryk Fabian Wincenty Pankowski nie ustrzegł się też od pomyłek
 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone