Pamiętajmy tych, którzy odeszli
Pamiętajmy tych, którzy odeszli

Święto Zmarłych było obchodzone przez naszych przodków na wiosnę, a więc wtedy, gdy przyroda budziła się do życia.Chrześcijańskie Zaduszki przeniosły to święto z wiosny na jesień, nadając mu tym samym nieco inny sens. Przy mogiłach zawsze zapalano lampki i świece, które według starych religii były jakby znakami rozpoznawczymi dusz osób nieżyjących, miały także ułatwiać orientację tym zabłąkanym duszom, które szukały drogi do królestwa zmarłych. Zapalone lampki i świece były również wyrazem czci oddawanej zmarłym i w tym charakterze obyczaj ten przetrwał do naszych czasów, a nawet rozwinął się i umocnił.