Władysława Pankowska z d.Kaszówna -żona Henryka Fabiana Wincentego
Władysława Pankowska z d.Kaszówna -żona Henryka Fabiana Wincentego