Szczepan(Stephanus) Pankowski

Miejsce pochówku

Wenecja, Polska