Stefania Paulina Krystyna Pankowska – Nowicka

Miejsce urodzenia

Ryszewko 7, 88-410 Ryszewko, Polska

Miejsce pochówku

Ostrów Wielkopolski, Polska