Stanisława Pankowska – Kowalska

Miejsce urodzenia

Gąsawa