Stanisław Jerzy Pankowski
Prawdopodobne miejsce pochówku – okolice Białej Podlaskiej

Miejsce urodzenia

Miedzychód

Miejsce pochówku

Biała Podlaska, Polska