Salomea Pankowska – Palędzka

Miejsce urodzenia

Wenecja, Polska

Miejsce zgonu

Cieleszyn