Prowidencja Palędzka – Pankowska

W dziale Galeria – groby naszych przodków widoczne jest zdjęcie grobowca Prowidencji i Polikarpa Pankowskich

Miejsce urodzenia

Gąsawa, Polska

Miejsce pochówku

Łabiszyn, Polska