Piotr Romuald Kazimierz Pankowski -syn Ludwika Cezarego -L虂禄egiestA虇艂w 1928.-1
Piotr Romuald Kazimierz Pankowski -syn Ludwika Cezarego -L虂禄egiestA虇艂w 1928.-1