Piotr Romuald Kazimierz Pankowski

Miejsce urodzenia

Ryszewko 1, 88-410 Ryszewko, Polska

Miejsce zgonu

Rybnica k/Krakowa

Miejsce pochówku

Czacz