Nikodem Janusz Pankowski syn Jerzego Zbigniewa
Nikodem Janusz Pankowski syn Jerzego Zbigniewa