Marian Pankowski syn Antoniego Jerzego
Marian Pankowski syn Antoniego Jerzego