Maria Waleria Pankowska – Jabłońska

Miejsce urodzenia

Pakość

Miejsce pochówku

Bydgoszcz