Maria Cerolewicz – Pankowska

Miejsce urodzenia

Świdnica, Polska

Miejsce zamieszkania

Legnica, Polska