Kunegunda Pankowska – Robaszkiewicz

Miejsce urodzenia

Gąsawa