Krystyna Piszek – Pankowska

Miejsce urodzenia

Rzeszów, Polska

Miejsce zgonu

Toruń

Miejsce pochówku

Cmentarz komunalny, Bydgoszcz, Polska