Krystyna Sankowska z d.Pankowska c.Bazylego Wita-1
Krystyna Sankowska z d.Pankowska c.Bazylego Wita-1