Krystyna Pankowska – Sankowska

Miejsce urodzenia

Warszawa, Polska

Miejsce pochówku

Cmentarz św.Wawrzyńca, Wrocław, Polska