Krystyna Birtus z d. Pankowska c.Jozefa Mariana z s.Januszem
Krystyna Birtus z d. Pankowska c.Jozefa Mariana z s.Januszem