Krystyna Lubomira Pankowska – Birtus

Miejsce urodzenia

Herne (Westwalia)

Miejsce pochówku

Bytom, Polska