Kazimierz Pankowski

Miejsce urodzenia

Szubin

Miejsce pochówku

Boruja Kościelna