Katarzyna Sędecka – Pankowska

Miejsce urodzenia

Ryszewo 1, 88-410 Ryszewo, Polska