Janina Pankowska z d.Kolodziejska I zona Napoleona Pankowskiego
Janina Pankowska z d.Kolodziejska I zona Napoleona Pankowskiego