Janina Kołodziejska – Pankowska

Miejsce urodzenia

Warszawa, Polska

Miejsce pochówku

Bydgoszcz, Polska