Jacek Zbigniew Tomasz Pankowski

Akt urodzenia w języku rosyjskim prezentowany jest w Archiwaliach – pamiątki – Inne

Zaginał w 4 dniu Powstania Warszawskiego

Miejsce urodzenia

Łódź

Miejsce zgonu

Warszawa, Polska

Miejsce pochówku

Warszawa, Polska