Irena Pankowska – Wydziałkowska

Miejsce urodzenia

Szubin

Miejsce zamieszkania

Szubin