Halina Maria Murawska – Pankowska

Miejsce urodzenia

Śrem, Polska

Miejsce zgonu

Bydgoszcz, Polska