Grażyna Pankowska – Wypych

Miejsce urodzenia

Wrocław, Polska

Miejsce zamieszkania

Zofijówka 13, 46-146 Zofijówka, Polska