Bronisława de Arndt – Pankowska

Cmentarz Parafialny działka 1, rząd 4,numer grobu 33. Zdjęcie jej grobu zamieszczono w dziale Groby naszych przodków.

Miejsce urodzenia

Rzegowo pow. Kutno

Miejsce zgonu

Wronki, Polska

Miejsce pochówku

Cmentarz św. Piotra, Kłeckoska, Gniezno, Polska