Barbara Pankowska – Sobowiec

Kościół klasztorny, ślub z Grzegorzem Sobowcem 25.12.1976

Miejsce urodzenia

Kcynia

Miejsce zamieszkania

Bydgoszcz, Polska

Miejsce zaślubin

Kcynia