Barbara Pankowska

Miejsce urodzenia

Wilno, Okręg wileński, Litwa

Miejsce zgonu

Wilno, Okręg wileński, Litwa

Miejsce pochówku

Wilno, Okręg wileński, Litwa