Antonina Wilhelm – Pankowska

Miejsce urodzenia

Inowrocław, Polska

Miejsce zgonu

Inowrocław, Polska