Anna Bronikowska – Pankowska

Miejsce urodzenia

Przeszkoda, Polska

Miejsce zgonu

Toruń, Polska

Miejsce pochówku

Artyleryjska, Bydgoszcz, Polska