GENEALOGIA RODU PANKOWSKICH
WIELE POKOLEŃ, NIEROZEWALNE WIĘZY
Opowieść Ewy Wójcik zd.Pankowska

Pytałam moją Mamę. Ona wie tylko tyle, ze Dziadek był dziennikarzem, artykuły do gazet, ale czy był akurat związany z “Gazetą Gdańską”…tego Mama nie wie. Przypomnieliśmy sobie za to inny fakt z życia rodziny: Mama opowiadała, że rodzina Dziadka miała sklep kolonialny w Obornikach. Dziadek ożenił się z Wiktorią i przez 10 -11 lat powodziło …

Wspomnienia o Rodzinie nadesłane przez Marię Teresę Ciężką z domu Pankowska

WSPOMNIENIE O RODZINIE  
ZDZISŁAWA  BOLESŁAWA  PANKOWSKIEGO  I  HELENY Z DOMU  PODLEWSKIEJ    
            (…)dzieciństwo jest jedyną porą, która trwa w nas całe życie. (Ryszard Kapuściński)
Koniec  wojny.Wracamy z wysiedlenia (w 1941 r. wyrzucono nas z naszego mieszkania w Wągrowcu do Generalnej Guberni).Rodzice wszystko stracili. Ale gdzie wracać? Decyzję pomogli nam podjąć Wujostwo Czesława z Pankowskich Splittowa i …

Opowieść Juliusza Pankowskiego

Przeszłość – jest to dziś, tylko cokolwiek dalej.      (Cyprian Kamil Norwid)
Dzięki zgodnej współpracy dwojga świeżo zaślubionych studentów Marysi i Wojtka udało mi się przyjść na świat 7.07.1955 r  ze wstępna diagnozą „filius maturus invivus” czyli „syn donoszony martwy”.  I właściwie na tym mój życiorys mógłby się zakończyć co oszczędziłoby moim drogim rodzicom , zacnym nauczycielom  …

Wspomnienia Agnieszki

“Ludzie mogą należeć do nas tylko we wspomnieniach.”
Moja rodzina nie jest liczna. Pankowscy się kończą. Tato mój jest jedynym synem ma cztery siostry i jako jedyny który mógł przedłużyć nazwisko zawiódł , urodziły mu się dwie córki.Ja nie noszę nazwiska Pankowska od roku. Wspomnień o rodzinie nie mam wiele ,mieszkam w Szczecinie a mój …

Opowieść Jolanty Plieth-Cholewińskiej

Wspomnienia to najważniejsze co nam pozostaje!!
Zapamiętujemy te najbardziej wzruszające,
płynące z głębi serca,zapisane do końca życia.
                                               

Nie noszę co prawda nazwiska „Pankowska”, ale moja Mama Gabriela Pankowska – Plieth jest córką Nicefora, syna Polikarpa i Prowidencji, oraz Stefanii ze Strzyżewskich Pankowskiej. Mama jest najmłodszą z dziesięciorga rodzeństwa. Zdecydowałam się napisać ten list, bo nie …

Jak to się zaczęło?

… nie chlubimy się zacnością naszych przodków,
a pamiętamy i przypominamy,
aby szlachectwo nasze nie złotrzyło się,
bowiem jest wyzwaniem, a nie godnością …..
Jak to się zaczęło…..
Kiedy tylko wspominam czasy mego dzieciństwa, pamiętam, że zawsze interesowała mnie historia mojej rodziny, w albumach rodzinnych wynajdowałem stare fotografie i dokumenty jako fragmenty „układanki” rodzinnej. Kiedy …