Danusia z Białegostoku
Danusia z Białegostoku

Z ogromnym zainteresowaniem obejrzałam stronę. Podziwiam Pana, bo sama interesuję się historią i wiem, jak wielki trud włożył Pan w to dzieło. Strona, zarówno pod względem technicznym jak i merytorycznym, bardzo dobra, funkcjonalna i estetyczna. Jeśli mi czegoś brakuje na stronie, to tylko odzewu wszystkich  osób, które noszą nazwisko Pankowska lub Pankowski. Panie Jurku, jest Pan Szlachetnym Krzewicielem Historii Rodu Pankowskich i myślę, że członkowie Pana rodziny zgodzą się ze mną, że to Panu  należy się taki tytuł. Życząc dalszych sukcesów w genealogii rodzinnej i dołączając wyrazy szacunku zostawiam swój ślad bytności na stronie w postaci wpisu.