Nowości na stronie
Nowości na stronie

Otrzymałem przesyłkę z zdjęciami i innymi pamiątkami, od Ewy Wójcik z d.Pankowska z Krakowa.Zdjęcia Rodziny Józefa Mariana Pankowskiego są umieszczone w Galerii, a inne pamiątki są umieszczone w Dziale Inne – pamiątki różne.Dziękuje bardzo za zdjęcia i pamiątki.