Nowe informacje, nowe dokumenty
Nowe informacje, nowe dokumenty

Zawsze mnie interesowała historia naszej rodziny, a szczególnie tej najbliższej. Nasz ojciec – Janusz Pankowski wraz z dziadkiem czyli Włodzimierzem Erazmem Romanem Pankowskim zostali aresztowani 1939 lub 1940 i osadzenie w KL Oranienburg. Ojciec nasz nie chciał nam opowiadać o pobycie w obozie, wiele zdarzeń i historii dowiedziałem się już po jego śmierci. Postanowiłem wystąpić do do Muzeum KL Oranienburg o przesłanie dokumentów dot. pobytu Włodzimierza i Janusza Pankowskich. Takie dokumenty otrzymałem ( to co pozostało a nie zostało zniszczone). Dowiedziałem się że Włodzimierz i Janusz Pankowscy zostali osadzeni w KL Oranienburg 05.05.1940 roku. Otrzymałem także adres do ITS w Bad Arolsen skąd otrzymałem także inne dokumenty dot. Włodzimierza i Janusza Pankowskich, Te dokumenty publikuję w dziale Archiwalia – listy z przeszłości.