Może ktoś zna odpowiedź?Szanowny Panie, znalazłam w internecie Państwa stronę internetową. Chciałam zapytać się, czy jest Pan może spokrewniony z Czesławem Pankowskim (redaktorem słownika języka polskiego) zamieszkałym w Warszawie. Łączę wyrazy szacunku dr Agnieszka Pudlis
Może ktoś zna odpowiedź?Szanowny Panie, znalazłam w internecie Państwa stronę internetową. Chciałam zapytać się, czy jest Pan może spokrewniony z Czesławem Pankowskim (redaktorem słownika języka polskiego) zamieszkałym w Warszawie. Łączę wyrazy szacunku dr Agnieszka Pudlis