Ludzie z dobrym sercem !
Ludzie z dobrym sercem !

Otrzymałem e-maila od Zbigniewa Pankowskiego…..

a w załącnikach były zawarte skany metryk Pankowskich – czy ktos rozpoznaje kogo one mogą dotyczyć ? Są pisane językiem rosyjskim.

Te skany są zamieszczone w Inne Pamiątki różn