GENEALOGIA RODU PANKOWSKICH
WIELE POKOLEŃ, NIEROZEWALNE WIĘZY

Tu pokazujemy listy z lat które już minęły – aczkolwiek ważne dla historii naszego rodu.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Tu zamieszczam korespondencję z różnymi instytucjami przy poszukiwaniach genealogicznych

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone