GENEALOGIA RODU PANKOWSKICH
WIELE POKOLEŃ, NIEROZEWALNE WIĘZY
Akt notarialny majątku Szczupliny, którego właścicielem stał się mój dziadek Włodzimierz Pankowski syn Franciszka po zamianie z Karlem Mecke

Tu pokazujemy listy z lat które już minęły – aczkolwiek ważne dla historii naszego rodu.

Tu zamieszczam korespondencję z różnymi instytucjami przy poszukiwaniach genealogicznych