Korespondencja
Korespondencja

Otrzymałem listy z Polskiego Czerwonego Krzyża w spr. poszukiwań.W/w listy zamieszczam w dziale Listy – korespondencja.